วิดีโอกิจกรรม
อำเภอสทิงพระ ขอขอบพระคุณ ภาคราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน, ภาคธุรกิจ, พ่อค้า, กลุ่มพลังมวลชน, จิตอาสาเฉพาะกิจ และพี่น้องประชาชน ทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอสทิงพระ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอสทิงพระ
อำเภอสทิงพระ
พื้นที่ 120 ตร.กม.
ประชากรชาย 23,697 คน
ประชากรหญิง 24,841 คน
รวมทั้งหมด 48,538 คน
อปท./เทศบาล 12 แห่ง
รายงานการประชุม
ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------