ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอำเภอสทิงพระ
อำเภอสทิงพระ
พื้นที่ 120 ตร.กม.
ประชากรชาย 22,693 คน
ประชากรหญิง 23,745 คน
รวมทั้งหมด 46,438 คน
อปท./เทศบาล 12 แห่ง
รายงานการประชุม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ในวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงควา...

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------