วิดีโอกิจกรรม
เชิญเที่ยวงาน "วันลูกโหนด" ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอสทิงพระ
อำเภอสทิงพระ
พื้นที่ 120 ตร.กม.
ประชากรชาย 23,697 คน
ประชากรหญิง 24,841 คน
รวมทั้งหมด 48,538 คน
อปท./เทศบาล 12 แห่ง
รายงานการประชุม